25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển

15:09 | 11/07/2019

(HQ Online) - Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay là “25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển”.

Ngày 11/7, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2019.

dan so viet nam dat hon 96 trieu nguoi
Phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ Mít tinh. Ảnh: DN

dan so viet nam dat hon 96 trieu nguoi Chương trình mục tiêu y tế - dân số đạt được nhiều kết quả quan trọng
dan so viet nam dat hon 96 trieu nguoi Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
dan so viet nam dat hon 96 trieu nguoi Từ 1/4 chính thức triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
dan so viet nam dat hon 96 trieu nguoi Công tác dân số: Thuận lợi nhiều, thách thức không ít

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, hiện mức sinh của nước ta đang giảm mạnh và đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu và được duy trì cho đến nay.

Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã được khống chế thành công; cơ cấu dân số có những chuyển biến tích cực; dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng, tạo cơ hội cho phát triển nhanh kinh tế - xã hội; sức khỏe bà mẹ, trẻ em được cải thiện rõ rệt; tuổi thọ bình quân tăng nhanh và đạt 73,5 tuổi; chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt; chỉ số phát triển con người tăng nhanh và đạt mức trung bình trong các nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực dân số thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, theo Phó chủ tịch quốc hội, những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được Liên Hiệp Quốc ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng Giải thưởng Dân số của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch quốc hội cũng cho rằng, Việt Nam đang trên tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững theo nguyên tắc phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ rơi ở phía sau.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, theo Phó chủ tịch quốc hội, trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua. Khó khăn thứ nhất theo Phó chủ tịch quốc hội, hiện tốc độ gia tăng quy mô dân số quá nhanh đã được khống chế, song mức sinh còn chênh lệch lớn giữa các khu vực và đã xuất hiện tình trạng mức sinh giảm quá mức ở một số khu vực.

Bên cạnh đó, cũng theo Phó chủ tịch Uông Chu Lưu, khó khăn mà Việt Nam đang phải đối diện đó là tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh và đã ở mức nghiêm trọng sẽ dẫn tới nguy cơ mất cân bằng giới trong tương lai. Ngoài ra, những lợi thế của cơ cấu dân số vàng mang lại chưa được khai thác tốt; già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng nhanh nhưng chưa có chiến lược thích ứng; phân bố dân số chưa hợp lý, quản lý dân cư phân tán, lạc hậu; chất lượng dân số còn nhiều hạn chế...

Trước những khó khăn và thách thức trên, Phó chủ tịch quốc hội yêu cầu Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và các cơ quan liên quan nhận thức đầy đủ và sâu sắc những thách thức và yêu cầu đặt ra đối với công tác dân số trong những mối quan hệ hữu cơ với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới.

Đồng thời, Phó chủ tịch đề nghị các cơ quan này thực hiện nghiêm các nội dung đặt ra trong Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới với nội dung chính là "Duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, khai thác tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân cư hợp lý và nâng cao chất lượng dân số”.

Đặc biệt, Phó chủ tịch Uông Chu Lưu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác dân số. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các đề án đã được phân công trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 và Nghị quyết 137.

Đối với Bộ Y tế, Tổng cục Dân số, đơn vị có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số, Phó chủ tịch quốc hội yêu cầu các cơ quan này cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách, chiến lược, kế hoạch về công tác dân số; tổ chức thực hiện tốt các chiến lược, kế hoạch và chính sách nhằm đưa nội dung của Nghị quyết 21 thành thực tế sinh động.

Dân số Việt Nam đạt hơn 96 triệu người

Sáng 11/7, Ban chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019.

Theo đó, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines).

Kết quả Tổng điều tra 2019 cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực.

D.Ngân