2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

15:04 | 03/12/2020

(HQ Online) - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong 2 ngày: 9 và 10/12.

Long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V
TPHCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước điểm khu vực phía Nam
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX
2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 2.300 đại biểu gồm 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu.

Đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thu đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đụa trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua-Khen thưởng.

Quang Hùng