21 tổ chức tín dụng đã sạch nợ xấu tại VAMC

13:17 | 19/03/2021

(HQ Online) - Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng xử lý trên 290 nghìn tỷ đồng đồng nợ xấu, thu hồi nợ của VAMC đạt gần 167 nghìn tỷ đồng.

Băn khoăn tiêu chuẩn tín dụng khi nợ xấu tăng cao
VAMC phải vận hành Sàn giao dịch nợ trước năm 2026
Số dư nợ gốc được xử lý đối với các khoản nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt từ năm 2015 - 2020
Số dư nợ gốc được xử lý đối với các khoản nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt từ năm 2015 - 2020

Thông tin được đưa ra trong báo cáo sơ bộ của VAMC về tình hình xử lý nợ xấu tại đơn vị.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 - 2020 và hướng tới năm 2022, trong những năm qua, các tổ chức tín dụng và VAMC đã phối hợp chặt chẽ và tích cực triển khai hoạt động mua bán nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý những khoản nợ này, góp phần lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Lũy kế từ khi thành lập đến hết 31/12/2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đạt trên 374 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 342 nghìn tỷ đồng. Hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt tập trung phần lớn ở những năm VAMC mới thành lập nên thời gian gần đây doanh số mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC có xu hướng giảm dần. Chẳng hạn như năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt tối đa là 15 nghìn tỷ đồng và VAMC đã thực hiện được 14,7 nghìn tỷ đồng.

Theo VAMC, xu hướng này cho thấy hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đã thực sự là một giải pháp hữu hiệu giúp cho các tổ chức tín dụng nhanh chóng lành mạnh hóa tình hình tài chính, giảm được tỷ lệ nợ quá hạn, qua đó cũng góp phần hỗ trợ tích cực đối với nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC cũng đẩy mạnh việc xử lý các khoản nợ đã mua thông qua các biện pháp phối hợp với tổ chức tín dụng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đối với các khách hàng có triển vọng vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã phối hợp với tổ chức tín dụng triển khai hoạt động thu giữ, nhận bàn giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để xử lý; hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của tài sản đảm bảo và khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư để bán tài sản bảo đàm...

Kết quả, lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, VAMC đã phối hợp cùng các tổ chức tín dụng xử lý trên 290 nghìn tỷ đồng đồng nợ xấu, thu hồi nợ của VAMC đạt gần 167 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020. Trong đó, năm 2020, VAMC đã xử lý, phối hợp với tổ chức tín dụng xử lý trên 46 nghìn tỷ đồng, thu hồi nợ từ trái phiếu đặc biệt trên 14 nghìn tỷ đồng.

Từ kết quả đạt được đó, tính đến 31/12/2020 đã có 21 tổ chức tín dụng thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại VAMC. Trong đó, riêng năm 2020 có 8 tổ chức tín dụng đã thanh toán hết trái phiếu đặc biệt là Vietinbank, BIDV, MSB, HDBank, BanVietBank,VietABank, VietBank, LienVietPostBank.

Hiện, VAMC còn đang quản lý nợ xấu của 18 tổ chức tín dụng với trên 91,7 nghìn tỷ đồng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Nguyễn Hiền