2 tháng cuối năm, ngành Thuế phải hoàn thành thu ít nhất hơn 204 nghìn tỷ đồng

13:03 | 08/11/2019

(HQ Online) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 đã được giao, trung bình mỗi ngày toàn hệ thống Thuế phải thu 3.400 tỷ đồng.

2 thang cuoi nam nganh thue phai hoan thanh thu it nhat hon 204 nghin ty dong Kinh doanh qua mạng, một cá nhân có doanh thu hơn 80 tỷ đồng phải nộp thuế
2 thang cuoi nam nganh thue phai hoan thanh thu it nhat hon 204 nghin ty dong Hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử đã khá đầy đủ
2 thang cuoi nam nganh thue phai hoan thanh thu it nhat hon 204 nghin ty dong Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế nợ thuế tại VEC như thế nào?
2 thang cuoi nam nganh thue phai hoan thanh thu it nhat hon 204 nghin ty dong
Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế này có giải pháp quyết liệt nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Tính đến hết tháng 10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1.000.000 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, để đảm bảo hoàn thành vượt mức 5% dự toán pháp lệnh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2 tháng cuối năm 2019, cơ quan thuế còn phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng mới có thể hoàn chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Đứng trước tình hình thực tế này, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu 15 cục thuế trọng điểm phải tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra và đôn đốc nộp kịp thời số truy thu vào ngân sách nhà nước; quyết liệt chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế theo nhiệm vụ đã giao. Đó là các cục Thuế: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Quảng Ninh, Bình Định.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế này có giải pháp quyết liệt nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng theo chỉ tiêu đã được Tổng cục Thuế giao.

Đồng thời, các cục thuế cũng phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, đôn đốc số tiền truy thu qua thanh tra kiểm tra nộp vào ngân sách nhà nước; chỉ đạo rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương năm 2019.

Đáng chú ý, với 15 cục thuế nêu trên, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu hàng tháng phải theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng công chức để đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh kế hoạch thu nợ thuế kịp thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế và không để phát sinh nợ đọng mới, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Các cục trưởng Cục Thuế phải gắn trách nhiệm thu nợ thuế đối với từng đơn vị theo trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng công chức thuế. Kết quả thu nợ sẽ là cơ sở để Tổng cục Thuế xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng công chức thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế đặc biệt lưu ý chỉ đạo, đôn đốc thu hồi quyết liệt đảm bảo thu dứt điểm đối với khoản thuế bảo vệ môi trường còn nợ đọng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, các cục thuế cũng cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển, thực hiện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, kết hợp với kiểm tra sử dụng hóa đơn, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND xã phường, thị trấn, các đơn vị ủy nhiệm thu trong việc cung cấp danh sách nợ thuế để đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước.

Thùy Linh