11 tháng, thu ngân sách đạt 97,5%, vượt thu cả năm nằm trong tầm tay

14:46 | 02/12/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng. Như vậy, lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

11 thang thu ngan sach dat 975 vuot thu ca nam nam trong tam tay Hải quan Hà Nội thu 456 tỷ đồng từ công tác hậu kiểm
11 thang thu ngan sach dat 975 vuot thu ca nam nam trong tam tay Lần đầu tiên Hải quan TPHCM về đích trước một tháng với số thu đạt 109.100 tỷ đồng
11 thang thu ngan sach dat 975 vuot thu ca nam nam trong tam tay Còn nhiều dư địa để giảm chi thường xuyên
11 thang thu ngan sach dat 975 vuot thu ca nam nam trong tam tay
Thu nội địa tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Ảnh: T. Linh.

5/12 khoản thu nội địa đã vượt dự toán

Trong cơ cấu thu, thu nội địa thực hiện 11 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 11, có 5/12 khoản thu và nhóm khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán gồm: thu về nhà, đất (133,3% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (106,7% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (155,5% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (125,1% dự toán) và thu khác ngân sách (123,6% dự toán); thu thuế bảo vệ môi trường và 3 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm gần 54% số thu nội địa) là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tiến độ vẫn đạt thấp so dự toán (đạt từ 81% đến 90% dự toán).

Ước tính cả nước có 58/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó 39 địa phương thu đạt và vượt dự toán được giao. So với ước thực hiện cùng kỳ năm 2018, có 56 địa phương thu cao hơn, 7 địa phương thu thấp hơn là Hậu Giang, Yên Bái, Quảng Nam, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ngãi và Sơn La.

Riêng thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. Như vậy, sau 11 tháng, thu từ dầu thô đạt khoảng 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán, giảm 11% so cùng kỳ năm 2018 do sản lượng thanh toán và giá dầu đều giảm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

Tính đến ngày 15/11/2019, cơ quan Hải quan đã thực hiện 3.070 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách nhà nước khoảng 1.674 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 13.794 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào ngân sách nhà nước khoảng 352 tỷ đồng, ban hành 36 quyết định khởi tố và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 119 vụ; thu hồi và xử lý khoảng

Tổng số đã phát hành đến ngày 26/11/2019 được 189,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 13,55 năm, lãi suất bình quân là 4,7%/năm.

721 tỷ đồng nợ thuế xuất nhập khẩu.

Từ chối thanh toán hơn 150 tỷ đồng chi sai

Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng qua đạt gần 1.261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước , Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Với tình hình thu chi như vậy, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Hồng Vân