11 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74% kế hoạch

16:46 | 29/11/2021

(HQ Online) - Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm.

Hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư mới đạt 55,8% kế hoạch
Còn hơn 31 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ
10 tháng năm 2021: Singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam với 6,77 tỷ USD
9 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 80,2%
11 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 74% kế hoạch
11 tháng năm 2021 vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm. Ảnh: Internet.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.

Nhờ đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021.

11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 78,7% và tăng 32,7%). Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% và giảm 9,1%.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, 11 tháng đầu năm 2021, có 52 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,5 triệu USD, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước; 19 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 432,8 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 677,3 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuân Thảo