11 bộ, ngành gần như chưa giải ngân trong 4 tháng đầu năm

15:34 | 14/05/2019

(HQ Online) - Thống kê từ Bộ Tài chính cho thấy, giải ngân thanh toán 4 tháng đầu năm 2019 nguồn vốn đầu tư công là hơn 68.548 tỷ đồng, đạt 16,45% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 18,67% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

11 bo nganh gan nhu chua giai ngan trong 4 thang dau nam Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chậm trễ giải ngân vốn đầu tư
11 bo nganh gan nhu chua giai ngan trong 4 thang dau nam Luật Đầu tư công cần áp dụng mạnh mẽ nguyên tắc minh bạch, chịu trách nhiệm cá nhân
11 bo nganh gan nhu chua giai ngan trong 4 thang dau nam Đẩy nhanh công tác giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm
11 bo nganh gan nhu chua giai ngan trong 4 thang dau nam
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

Có tiến bộ nhưng vẫn chậm

Trong số giải ngân nói trên, vốn trong nước là hơn 67.361 tỷ đồng, đạt 18,24% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 19,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước là hơn 1.186 tỷ đồng, mới đạt 2,5% kế hoạch Quốc hội giao và 4,14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với nguồn vốn trong nước, vốn trái phiếu Chính phủ cũng đạt rất thấp, đạt 5,73% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 7,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn chương trình mục tiêu quốc gia cũng mới chỉ đạt 8,34% kế hoạch.

Nhìn chung số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng qua của các bộ, ngành và địa phương có cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 song tốc độ vẫn chưa đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ.

Có 4 bộ, ngành và 16 địa phương có số giải ngân đạt trên 30%, trong đó có 2 bộ, ngành và 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 40% gồm Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (57,89%); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (41,59%).

Trong khi đó, có đến 33 bộ, ngành và 6 địa phương giải ngân dưới 10%, đặc biệt có tới 11 bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn như Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam…

Nhận định nguyên nhân, Bộ Tài chính cho hay, giải ngân nguồn vốn trong nước chậm là do kế hoạch vốn đầu tư công phải phân bổ trước 30/1/2019, song đến hết tháng 2, mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết. Đến hết tháng 3/2019 vẫn còn nhiều dự án khởi công mới đã phân bổ kế hoạch năm 2019 nhưng chủ đầu tư chưa đến kho bạc giao dịch. Đặc biệt các bộ, ngành trung ương có khoảng 416 dự án chuyển tiếp được phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 với kế hoạch vốn là 11.199 tỷ đồng nhưng chưa đến thanh toán.

Đối với các dự án khởi công mới hiện nay, các chủ đầu tư mới đang đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế hoặc đang hoàn thiện các thủ tục ban đầu nên chưa có khối lượng để giải ngân… Nguồn vốn nước ngoài giải ngân thấp là do giao vốn, phân bổ vốn chậm nên chỉ thực sự giải ngân từ tháng 3/2019.

Nắm bắt sát sao

Trong báo cáo gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao (hơn 45.120 tỷ đồng).

Đối với việc điều chỉnh giảm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để tăng vốn ODA của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch vốn để bổ sung vốn cho các dự án ODA theo đúng nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình cấp thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương phải nắm bắt sát sao tình hình giải ngân của các dự án thuộc phạm vi quản lý; rà soát khả năng giải ngân của từng dự án để đề xuất việc điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Vân