100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành ban hành Nghị quyết miễn, giảm thuế

17:48 | 16/09/2021

(HQ Online) - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại phiên họp sáng 16/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Chính phủ đề xuất gói miễn, giảm thuế với tổng giá trị khoảng 21.300 tỷ đồng
Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, đảm bảo sớm ban hành Nghị quyết hỗ trợ về thuế
Ảnh: Quochoi.vn.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 với 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cụ thể với giá trị lên tới 21,3 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Chính phủ cho rằng việc xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021 là cần thiết.

Thẩm tra Tờ trình, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 như Tờ trình của Chính phủ nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và cụ thể hóa các giải pháp ứng phó với tình hình dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. Đồng thời cho biết việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp với thẩm quyền được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, “sức chịu đựng” của doanh nghiệp thực sự đã giảm mạnh từ đợt dịch đầu năm 2020, đặc biệt là từ đợt bùng phát dịch Covid-19 vào tháng 4 vừa qua. Do đó, cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét, quyết định để có thể ban hành chính sách này sớm, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, những người dân đang rất khó khăn do tác động của đại dịch hiện nay.

Đối với đề xuất tiếp tục áp dụng việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 như đã áp dụng trong năm 2020, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với nội dung tiếp thu này của Chính phủ, vì việc bổ sung thêm điều kiện này góp phần loại trừ được những doanh nghiệp có lợi thế tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 30/2021/QH15. Đồng thời, đây cũng là sự tiếp nối chính sách đã được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 116/2020/QH14 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Đối với nội dung này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, nhất là trong những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng của đại dịch. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý của ngành thuế, rà soát, xác định rõ phạm vi đối tượng, lĩnh vực ngành nghề bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh, phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở xây dựng khung chính sách đảm bảo đúng mục tiêu chính sách.

Đối với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban tán thành việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số lĩnh vực kinh doanh, trong đó đặc biệt là đối với các dịch vụ vận tải, kho bãi,… để kích thích tiêu dùng và giảm chi phí đầu vào cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian dịch bệnh.

Cho ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Bộ Tài chính cần làm rõ đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng không bị tác động của đại dịch vẫn được thụ hưởng từ chính sách. Vì nguồn lực có hạn, do đó phải đảm bảo hỗ trợ đúng, trúng những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ trong việc triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, đánh giá cao trách nhiệm thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Đồng thời, thống nhất ban hành Nghị quyết để hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn cho tác động nặng nề bởi dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các nhóm chính sách theo Tờ trình của Chính phủ; đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến được trao đổi để hoàn chỉnh các nội dung trên.

Trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ban hành Nghị quyết một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẩn trương hoàn chỉnh Nghị quyết xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 1/10/2021.

Thùy Linh