1 doanh nghiệp phát hành 75 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

14:42 | 19/10/2020

(HQ Online) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lũy kế 9 tháng năm 2020, giá trị phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp đạt 303,8 nghìn tỷ đồng.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm 75%
Doanh nghiệp nhà nước đầu tư hơn 12 tỷ USD ra nước ngoài
Sắp lộ diện 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
1 doanh nghiệp phát hành 75 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Các doanh nghiệp có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong tháng 9 là các tổ chức tín dụng. Ảnh TL.

Riêng trong tháng 9/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố thông tin qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên tổng số 90 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,7% trên tổng giá trị đăng ký phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, đã có 1.660 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên tổng số 2.220 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 9 tháng năm 2020 đạt 303,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 9 tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 9 tháng đầu năm 2020 là 203 doanh nghiệp.

Theo HNX, các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 9 là các tổ chức tín dụng, chiếm đến 90,2% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,21 năm. Giá trị phát hành của công ty chứng khoán chiếm 1,58% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 1 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản chiếm 1,43% với kỳ hạn là 5 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 1,24% với kỳ hạn là 3 năm; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 0,57% với kỳ hạn là 2 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 4,99% với kỳ hạn là 2,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 9/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 75 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, gấp 2,5 lần so với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 7 năm.

Thùy Linh