Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 3,2%

10:45 | 02/02/2023

(HQ Online) - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023 của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng
Chặng đường “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công
Chuẩn bị từ sớm, từ xa để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Infographics: Kết quả giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022
Kinh tế phục hồi đã tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: TCT
15 ngày đầu tháng 1/2023 thu nội địa đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,3% dự toán năm. Ảnh: TCT

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 4,2% kế hoạch năm và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 6,5%.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,3% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 1.787 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 56,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%; chi đầu tư phát triển 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,5%; chi trả nợ lãi 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4%.

Xuân Thảo