• - 16:31 | Thứ hai, 03/12/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 276 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảngTân Vũ (TP Hải Phòng), 155 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng  PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng) và 10 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 10:04 | Thứ tư, 07/11/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo tới các tổ chức, cá nhân liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu tính đến ngày 29/10/2018 tổng cộng 42 container  (gồm 37 container phế liệu (đính kèm phụ lục 1) và 5 container hàng tiêu dùng (đính kèm phụ lục 2)
 • - 11:02 | Thứ bảy, 03/11/2018
  (HQ Online)- Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 29/9/2018 đến ngày 30/9/2018.
 • - 13:36 | Thứ tư, 31/10/2018
  (HQ Online)-Căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 thắng 6 năm 2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng vi phạm đang lưu giữ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:36 | Thứ tư, 31/10/2018
  (HQ Online)-Thực hiện theo điều 8 thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông tin về lô hàng tòn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 62 container nhựa phế liệu các loại (danh sách đính kèm).
 • - 10:29 | Thứ hai, 22/10/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 24 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 14:58 | Thứ tư, 17/10/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng nhập khẩu tồn đọng gồm: 01 xe nâng 03 tấn đã qua sử dụng hiệu TOYOTA; 01 xe nâng 06 tấn đã qua sử dụng hiệu TCM đang lưu giữ tại Cảng Quy Nhơn, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (Chi tiết theo Danh sách hàng tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn đính kèm).
 • - 10:18 | Thứ hai, 15/10/2018
  (HQ Online)-Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
 • - 13:59 | Thứ tư, 10/10/2018
  (HQ Online)- Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan hiện đang tạm giữ hàng hóa (hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, xe gắn máy  đã qua sử dụng) trong container (danh sách đính kèm) tại cảng Cát Lái-TP Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép-Bà Rịa Vũng Tàu. 
 • - 15:31 | Thứ hai, 01/10/2018
  (HQ Online)-  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 17 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết như danh sách đính kèm). 
 • - 14:40 | Thứ hai, 17/09/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
 • - 09:17 | Thứ sáu, 14/09/2018
  (HQ Online)- Tiếp theo nội dung tại Thông báo số 03/TB-HĐNVKHQ ngày 05/9/2018, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 - Tổng cục Hải quan thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 tại thành phố Hà Nội như sau:
 • - 13:53 | Thứ hai, 10/09/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Sao Đỏ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng, (chi tiết như danh sách đính kèm). 
 • - 13:53 | Thứ hai, 10/09/2018
  (HQ Online)-Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và cảng Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng, (chi tiết như danh sách đính kèm). 
 • - 09:51 | Thứ hai, 10/09/2018
  (HQ Online)-  Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng hiện đang tiến hành xác minh 03 lô hàng nhập khẩu, cụ thể:
 • - 09:51 | Thứ hai, 10/09/2018
  (HQ Online)-Thực hiện Kế hoạch số 8898/KH-HQHP ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc kiểm soát và xử lý các lô hàng phế liệu quá thời hạn khai hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm, file2).  
 • - 15:20 | Thứ năm, 06/09/2018
  (HQ Online)- Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo các thông tin liên quan đến kỳ thi như sau:
 • - 10:49 | Thứ tư, 15/08/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tồn đọng 02 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 13:36 | Thứ tư, 08/08/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 11 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 15:22 | Thứ hai, 30/07/2018
  (HQ Online)-Thực hiện Kế hoạch số 8898/KH-HQHP ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc kiểm soát và xử lý các lô hàng phế liệu quá thời hạn khai hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 10:54 | Thứ hai, 30/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 4 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 15:28 | Thứ năm, 26/07/2018
  (HQ Online)- Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tổ chức bán lô hàng thịt trâu đông lạnh bị tịch thu như sau:
 • - 15:04 | Thứ hai, 23/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong (Danh sách đính kèm) có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang - phường 4 quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh.
 • - 14:39 | Thứ hai, 23/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS: VietFracht, TaSa NorthFreight, Tân Tiên Phong, Hải An, và Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm). (Số liệu tính đến hết Quý II năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại các kho CFS).
 • - 13:35 | Thứ hai, 16/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 54 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
|< < 1 2 3 > >|