• - 10:57 | Thứ hai, 25/12/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 10 lô hàng tồn đọng tại kho CFS VINALINES Hải phòng đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 15:09 | Thứ hai, 04/12/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 12 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 16:23 | Thứ hai, 20/11/2017
  (HQ Online)- Thông tin về lô hàng hóa tồn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 11 container (theo danh sách đính kèm).
 • - 17:07 | Thứ tư, 15/11/2017
  (HQ Online)-  Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 06 container (danh sách đính kèm).
 • - 13:55 | Thứ tư, 15/11/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 15 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Đình Vũ,Tân Cảng 189 Hải Phòng  đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 09:34 | Thứ ba, 07/11/2017
  (HQ Online)- Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Xuân Bình (MST:2700791537, địa chỉ: Đội 6, thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); nợ tiền thuế XK là 80.088.154 đồng (Tám mươi triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, một trăm năm mươi tư đồng).
 • - 15:09 | Thứ hai, 30/10/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 05 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng cá Hạ Long (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 15:03 | Thứ hai, 30/10/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 23 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 15:03 | Thứ hai, 30/10/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 14 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 12:00 | Thứ năm, 19/10/2017
  (HQ Online)- Ngày 17/10/2017, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan năm 2017 của Tổng cục Hải quan ra Quyết định công nhận kết quả điểm thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017.
 • - 14:24 | Thứ hai, 09/10/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan  cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực 4 thông báo tời các tổ chức, cá nhân liên quan đến 26 container hàng hóa tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng ICD Phước Long đã quá hạn 90 ngày chưa làm thủ tục Hải quan (theo chi tiết đính kèm).
 • - 14:24 | Thứ hai, 09/10/2017
  (HQ Online)- Thông tin lô hàng: - Hàng tồn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 66 container - Hàng tồn tại Công ty LD Bông Sen (cảng Lotus): 22 lô hàng rời - Hàng tồn tại Công ty cổ phần cảng Sài Gòn cảng Tân Thuận: 14 lô hàng rời (Danh sách cách lô hàng kèm theo)
 • - 16:09 | Thứ hai, 02/10/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và kho CFS Tân Tiên Phong (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến ngày 15/09/2017 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128, cảng PTSC Đình Vũ và kho CFS Tân Tiên Phong).
 • - 16:09 | Thứ hai, 11/09/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong Danh sách đính kèm có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang-phường 4 quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu chủ hàng hóa/người vận chuyển đến nhận hàng thì được làm thủ tục hải quan và bị phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và phải chịu các chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng.
 • - 13:49 | Thứ hai, 11/09/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 87 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết danh sách đính kèm).
 • - 11:51 | Thứ năm, 03/08/2017
  (HQ Online)- Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 (kèm theo số báo danh và số phòng thi của thí sinh):
 • - 15:29 | Thứ hai, 31/07/2017
  (HQ Online)- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 20/7/2017 tổng cộng 109 container (danh sách đi kèm).
 • - 14:22 | Thứ hai, 31/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 41 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ.  5 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng cá Hạ Long và 11 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (TP. Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 14:23 | Thứ hai, 24/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ, cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết Quý II năm 2017 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng PTSC Đình Vũ). (chi tiết danh sách kèm theo).
 • - 13:50 | Thứ hai, 17/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng PTSC Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết Quý I năm 2017 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng PTSC ĐV). (danh sách chi tiết kèm theo).
 • - 13:49 | Thứ hai, 17/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đang tạm giữ một lượng lớn hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (chi tiết danh sách kèm theo, file 1;file 2;file 3; file 4). Vậy ai là chủ sở hữu của số hàng hóa trên đề nghị đến trụ sở Chi cục Hải quan Tân Thanh, địa chỉ: xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để giải quyết.
 • - 15:03 | Thứ hai, 10/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, các nhân có liên quan đến 19 container và 12 lô hàng rời tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Tân Vũ và 19 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (TP.Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 12:03 | Thứ hai, 10/07/2017
  (HQ Online)- Tiếp theo nội dung tại Thông báo số 4295/TB-TCHQ ngày 28/6/2017, Tổng cục Hải quan thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 như sau:
 • - 15:29 | Thứ hai, 03/07/2017
  (HQ Online)- Thực hiện theo Công văn số 2150/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thông báo các trường hợp doanh nghiệp đã quá 3 lần gửi văn bản thông báo nhưngvẫn không nộp thuế và không có tại địa chỉ đăng ký kinh doanh đến thời điểm 31/5/2017. Đó là:
 • - 13:46 | Thứ hai, 03/07/2017
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 10 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Đình vũ Hải phòng, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, lô hàng do các  hãng tàu  tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, (chi tiết theo danh sách đính kèm).
|< < 7 8 9 > >|