Thay đổi tiêu chuẩn nghiệp vụ với công chức hải quan theo vị trí việc làm

17:48 | 29/05/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ để xin ý kiến rộng rãi.

thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chuẩn bị tiếp tục đánh giá năng lực công chức
thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Quản lý nguồn nhân lực theo vị trí việc làm làm yêu cầu bắt buộc
thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam
Công chức Hải quan Vĩnh Phúc hướng dẫn DN thực hiện thủ tục. Ảnh: N.Linh

Dự thảo quy định khá chi tiết các chức danh và mã ngạch công chức của các chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; đồng thời chi tiết từng chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức nói trên.

Đối với ngạch công chức Hải quan, Bộ Tài chính phân chia thành 5 ngạch công chức tùy theo từng cấp bậc.

Cụ thể, kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049) là công chức chuyên môn có yêu cầu nghiệp vụ cao nhất trong lĩnh vực Hải quan, bố trí đối với các chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục, cấp Vụ, Cục và tương đương, lãnh đạo Cục hải quan tỉnh, thành phố giúp lãnh đạo thực hiện chỉ đạo, tổ chức triển khai và trực tiếp thực thi pháp luật về hải quan theo quy định của Luật Hải quan với quy mô lớn, độ phức tạp cao, tiến hành trong phạm vi nhiều tỉnh hoặc toàn quốc.

Kiểm tra viên cao cấp hải quan có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan đối với đối tượng có phức tạp về quy mô và tính chất, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực về kinh tế, xã hội, an ninh và đối ngoại; chủ trì đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chế độ, chính sách, các quy định trong quản lý nhà nước về hải quan; tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ hải quan và các hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ hải quan; chủ trì chuẩn bị nội dung tổng kết về nghiệp vụ hải quan ở trong nước và trao đổi nghiệp vụ hải quan với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có quan hệ hợp tác về hải quan với Việt Nam; chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan; tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; biên soạn tài liệu, giáo trình nghiệp vụ về hải quan và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức này là phải có năng lực nghiên cứu chuyên sâu và tổ chức thực hiện một hoặc một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình; có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án; có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực Hải quan,…

Vị trí kiểm tra viên cao cấp hải quan phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền; có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan;…

Bậc thứ 2 trong ngạch công chức hải quan là kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050) với chức trách ở cấp Chi cục và tương đương trở lên, giúp lãnh đạo chủ trì, tổ chức và thực thi pháp luật về hải quan theo quy định của Luật Hải quan tại các đơn vị trong ngành Hải quan.

Các công chức này có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; trực tiếp xử lý đối với các trường hợp có tình tiết phức tạp; tổng hợp, đánh giá công tác nghiệp vụ đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế; tham gia xây dựng quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan và các văn bản, quy định liên quan,…

Kiểm tra viên chính cũng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Bên cạnh đó là có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên chính hải quan,…

thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Ngành Hải quan áp dụng khung năng lực các vị trí việc làm
thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Quy định mới về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
thay doi tieu chuan nghiep vu voi cong chuc hai quan theo vi tri viec lam Đề xuất trả lương theo vị trí việc làm

Kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051) là công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong các quy chế quản lý, trong các quy trình nghiệp vụ hải quan theo sự phân công của lãnh đạo.

Họ có nhiệm vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để điều tra, thu thập, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan.

Ngạch công chức này yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên hải quan,…

Kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052) là công chức được lãnh đạo giao trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ công tác hải quan với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. Ngạch công chức này chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan.

Ngạch cuối cùng là nhân viên hải quan (mã số 08.053), thừa hành ở các đơn vị hải quan cơ sở và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc chuyên môn nghiệp vụ hải quan do lãnh đạo phân công với yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch nhân viên hải quan.

H.Vân