• Lưu ý những thay đổi khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 09:48 | Thứ hai, 04/03/2019
  (HQ Online) - Bắt đầu từ tháng 3, doanh nghiệp trên cả nước phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Để tránh những sai sót không đáng có, thực hiện quyết toán đúng thời hạn, doanh nghiệp phải lưu ý những quy định về hồ sơ, doanh thu cũng như chi phí được trừ.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019 20:13 | Thứ sáu, 01/03/2019
  Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...
 • Sửa quy định quản lý thu từ hoạt động quản lý dự án vốn ngân sách 14:50 | Thứ sáu, 01/03/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 • Ban hành chế độ báo cáo thống kê tài chính mới 15:04 | Thứ tư, 27/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện báo cáo thống kê ngành Tài chính.
 • Ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ 2019 ngành Tài chính 15:45 | Thứ hai, 25/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2019 về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
 • Bãi bỏ một số quy định trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 12:29 | Thứ hai, 25/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Ngân sách hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập 15:01 | Thứ tư, 20/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.
 • Đề xuất đưa thuế nhập khẩu nhiều loại khoáng sản về 0% 09:19 | Thứ hai, 18/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.
 • Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển 08:51 | Thứ hai, 18/02/2019
  (HQ Online) - Theo thông báo được phát đi gần đây, Bộ Tài chính đã công bố cập nhật các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
 • Kinh phí hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 10:06 | Thứ bảy, 16/02/2019
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC  về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.
 • Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt 20:31 | Thứ tư, 13/02/2019
  Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Hướng dẫn khoán kinh phí xe ô tô công đi công tác 14:03 | Thứ tư, 13/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó có quy định về mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đi công tác.
 • Cách quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 13:19 | Thứ tư, 13/02/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố xin ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 • Lưu ý khi đăng kí mã số thuế cho người phụ thuộc 21:18 | Chủ nhật, 10/02/2019
  Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện nay được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. 
 • Xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng 09:24 | Chủ nhật, 10/02/2019
  Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 08:31 | Thứ sáu, 01/02/2019
  Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019.
 • Ban hành hướng dẫn thực hiên lập Báo cáo tài chính nhà nước 19:18 | Thứ năm, 31/01/2019
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.
 • Mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 09:54 | Thứ hai, 28/01/2019
  Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
 • Sửa quy định trả nợ đối với một số khoản vay đóng tàu 09:43 | Thứ hai, 28/01/2019
  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC; Thông tư số 13/2016/TT-BTC; Thông tư số 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có việc trả nợ với một số khoản vay đóng tàu.
 • Ban hành quy định về giá trong hoạt động quy hoạch 13:39 | Thứ sáu, 25/01/2019
  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.
|< < 1 2 3 4 5 > >|