• Ngắm “vườn chim” Phan Thiết - 09:52 | Thứ tư, 13/03/2019
    Không rộng lớn và cũng không đa dạng, phong phú các loại chim như vườn chim Cà Mau hay vườn chim Bạc Liêu, nhưng nơi đây cũng có nhiều loại cò, vịt trời, chim… trú ngụ.