• Tập huấn quản lý rủi ro cho 41 đơn vị trong ngành Hải quan - 16:02 | Thứ tư, 17/04/2019
    Ngày 17/4, tại TPHCM, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức khai giảng lớp “Chuyên đề xây dựng, quản lý và áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro” với sự tham gia của 52 cán bộ công chức đang công tác tại lĩnh vực quản lý rủi ro tại 35 Cục Hải quan địa phương và 6 đơ