• Việt Nam duy trì vị trí số 1 cung cấp tôm cho Nhật Bản - 15:13 | Thứ tư, 15/05/2019
    Nhật Bản là thị trường duy nhất trong số các thị trường nhập khẩu chính tôm Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương và duy trì vị trí số 1 cung cấp tôm cho thị trường này.
  • CPTPP đang “mở đường” cho cá tra vào Nhật Bản - 12:24 | Thứ ba, 14/05/2019
    Nhật Bản đã chính thức bước vào top 10 thị trường xuất khẩu (XK) cá tra lớn nhất của Việt Nam, với lợi thế từ CPTPP, thị trường này đang trở thành thị trường tiềm năng của Việt Nam.
  • Tôm Việt Nam rộng cửa vào Nhật Bản - 16:31 | Thứ tư, 20/02/2019
    Nhiều lợi thế cho tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Năm 2019, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh với mức 2 con số.