• Gọi vốn cho cao tốc Bắc – Nam: Không phân biệt nhà đầu tư trong và ngoài nước - 20:16 | Thứ sáu, 17/05/2019
    Việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo 2 giai đoạn: Sơ tuyển quốc tế và giai đoạn đấu thầu. Đến nay, hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế của toàn bộ 8 dự án thành
  • Ngắm “vườn chim” Phan Thiết - 09:52 | Thứ tư, 13/03/2019
    Không rộng lớn và cũng không đa dạng, phong phú các loại chim như vườn chim Cà Mau hay vườn chim Bạc Liêu, nhưng nơi đây cũng có nhiều loại cò, vịt trời, chim… trú ngụ.