• TPHCM đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học - 15:35 | Thứ năm, 21/03/2019
    TPHCM hiện có hơn 2.000 trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, số lượng học sinh sử dụng bữa ăn tại trường là rất lớn, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được giám sát chặt chẽ.