Quý I/2019, đã xuất khẩu hơn 32.000 lao động

16:01 | 04/04/2019

(HQ Online) - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2019 là 13.966 lao động (trong đó có 5.063 lao động nữ).

quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong Thêm một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt
quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong Cửa sáng cho thị trường xuất khẩu lao động năm 2018
quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong Doanh nghiệp xuất khẩu lao động: Chuyển hướng mở rộng thị trường
quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong 10 tháng đã hoàn thành được chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2017
quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép
quy i2019 da xuat khau hon 32000 lao dong
Trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.343 lao động. Ảnh; Internet.

Cụ thể, Nhật Bản có 7.141 lao động (2.985 lao động nữ), Đài Loan với 5.807 lao động (1.870 lao động nữ), Hàn Quốc: 457 lao động (41 lao động nữ), Malaysia: 102 lao động (40 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 124 lao động (112 lao động nữ), Algieria: 118 lao động nam, Rumania: 88 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.343 lao động (11.204 lao động nữ) đạt 27% kế hoạch năm 2019.

Trong đó, đứng đầu là thị trường Nhật Bản với 19.056 lao động (6.616 lao động nữ). Đứng thứ hai là Đài Loan với 10.976 lao động (3.911 lao động nữ), Hàn Quốc: 977 lao động (160 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 284 lao động (236 lao động nữ), Rumania: 358 lao động nam, Malaysia: 191 lao động (90 lao động nữ), Algeria: 205 lao động nam và các thị trường khác.

Năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa được 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xuân Thảo