Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành HNX

20:16 | 01/03/2021

(HQ Online) - Ngày 1/3/2021, tại Sở GDCK Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội.

Thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến sôi động trên HNX
HNX: Hàng loạt kỷ lục trên thị trường chứng khoán phái sinh
6 triệu cố phiếu CTCP Enteco Việt Nam chính thức lên sàn HNX
Ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành HNX
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao quyết định giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội cho ông Nguyễn Anh Phong.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội cho ông Nguyễn Anh Phong, TV HĐQT kiêm Phó TGĐ Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 1/3/2021.

Ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội được giao phụ trách Ban điều hành Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 1/3/2021 theo Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 25/2/2021 của Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại Sở GDCK Hà Nội từ năm 2000.

Tại Sở GDCK Hà Nội, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội từ năm 2011.

Từ tháng 5/2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, từ ngày 1/3/2021.

Hoài Anh