Nhiều kết quả tích cực từ công tác phòng ngừa tham nhũng của ngành Tài chính

14:37 | 29/10/2019

(HQ Online) - Là một đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều bộ phận tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính luôn nhận thức cụ thể và rõ ràng về nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, thời gian qua, những hoạt động phòng ngừa đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

nhieu ket qua tich cuc tu cong tac phong ngua tham nhung cua nganh tai chinh Ngành Tài chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng
nhieu ket qua tich cuc tu cong tac phong ngua tham nhung cua nganh tai chinh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính
nhieu ket qua tich cuc tu cong tac phong ngua tham nhung cua nganh tai chinh Ngành Tài chính tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật để phòng, chống tham nhũng
nhieu ket qua tich cuc tu cong tac phong ngua tham nhung cua nganh tai chinh
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử. Ảnh: Quang Hùng.

Công khai, minh bạch là tiên quyết

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch từ các văn bản quy phạm pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức; công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để sẵn sàng nắm bắt thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp; tổ chức thi tuyển, xét tuyển chặt chẽ, đúng quy định.

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn từ quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ được thực hiện thường xuyên nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và chống tham nhũng trong hoạt động quản lý tài chính ngân sách và quản lý nội ngành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 332 đơn vị.

Kết quả kiểm tra đã góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Hầu hết cán bộ, công chức ngành Tài chính nghiêm túc chấp hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.

Một giải pháp được Bộ Tài chính triển khai từ lâu và vẫn đang phát huy tác dụng là luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác và điều động cán bộ. Từ đầu năm đến nay, trong phạm vi toàn Ngành, các đơn vị của Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí và điều động 11.575 lượt công chức, trong đó: Tổng cục Thuế 8.350 lượt; Tổng cục Hải quan 1.734 lượt; Kho bạc Nhà nước 1.334 lượt. Việc này sẽ tránh tình trạng cán bộ công tác ở những vị trí nhạy cảm trong thời gian quá lâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Việc minh bạch tài sản, thu nhập cũng được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị của Bộ Tài chính đã thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đúng quy định. Tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2018 là 59.673 người/59.743 người; đạt tỷ lệ 99,88% trên tổng số người phải kê khai (số người chưa thực hiện kê khai là 70 người, lý do chưa kê khai: nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm dài ngày, đi học ở nước ngoài, công tác biệt phái…). Số bản kê khai đã công khai 59.673 bản; đạt tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai. Ngay sau khi các bản kê khai được công khai, các đơn vị đã phân công cán bộ theo dõi và tiếp nhận các thông tin phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định.

Tích cực cải cách, hiện đại hóa

Trong những năm gần đây, Bộ Tài chính còn tập trung vào một giải pháp hữu hiệu khác nhằm đấu tranh chống tham nhũng đó là cải cách hiện đại hóa. 9 tháng qua, công tác này vẫn được triển khai tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 49 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ sung 15 TTHC và ban hành mới 33 TTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm với mục đích hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, từ đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã bắt tay vào triển khai ban hành Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa tại Bộ Tài chính để đảm bảo tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thuận lợi, nhanh chóng, tạo cơ chế minh bạch, hiệu quả, giảm chi phí, thời gian cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Sau 8 tháng thực hiện, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính là 232 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 143 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Về hiện đại hóa, có thể nói, cho tới nay, các hệ thống công nghệ thông tin của toàn Ngành đều đang hoạt động tốt, tạo thuận lợi rất lớn cho bản thân cán bộ của Ngành và cả người dân, DN.

Phần mềm quản lý văn bản không chỉ được ứng dụng trong lưu chuyển văn bản nội bộ ngành Tài chính mà còn kết nối liên thông với 31 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính đang cung cấp 977 thủ tục.

Hệ thống khai thuế qua mạng, dịch vụ nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử được mở rộng với gần 100% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng thường xuyên. Việc xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực đã thu hút 255 doanh nghiệp đang tham gia với 825.078 hóa đơn đã được xác thực trong 9 tháng qua.

Ngành Hải quan đã chủ trì kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 13 bộ, ngành tham gia kết nối và 174 thủ tục. Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 2,34 triệu bộ hồ sơ và trên 31,8 nghìn doanh nghiệp tham gia; tiếp tục triển khai Đề án “Đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container của Tổng cục Hải quan”; tiếp tục mở rộng thực hiện thanh toán điện tử, kết quả triển khai thanh toán điện tử với 40 ngân hàng phối hợp thu với số thuế thu được từ phương thức này chiếm tới 93,71% số thu ngân sách của TCHQ.

Hệ thống cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tập trung, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (Hệ thống VASSCM); hệ thống Dịch vụ công trực tuyến,...đều đang được thường xuyên cập nhật, mở rộng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện điện tử hóa công tác thanh toán với ngân hàng, đảm bảo việc thanh toán cho các đơn vị giao dịch được nhanh chóng, chính xác, an toàn và thuận tiện; đồng thời, từng bước tập trung ngân quỹ về trung ương, nâng cao khả năng thanh khoản của toàn hệ thống Kho bạc; tiếp tục duy trì các hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng, Hệ thống Quản lý thu tập trung được quản trị và đảm bảo ổn định, thông suốt; triển khai các bước tiếp theo về cải cách quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, đẩy lùi tham nhũng; triển khai thí điểm phiên bản Dịch vụ công trực tuyến mới.

Những hệ thống nói trên đã góp phần giảm thiểu thời gian và tỷ lệ tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ làm thủ tục, thu thuế với người dân, doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao sự minh bạch trong hoạt động và xa hơn là ngăn ngừa tham nhũng hiệu quả.

Hồng Vân