Ngành Thuế thực hiện kiểm tra, rà soát cấp, bán hoá đơn lẻ

08:40 | 13/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh kiểm tra, rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.

nganh thue thuc hien kiem tra ra soat cap ban hoa don le Sẽ có danh sách đơn vị, hộ, cá nhân rủi ro cao về bán, cấp hóa đơn lẻ
nganh thue thuc hien kiem tra ra soat cap ban hoa don le
Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cục thuế kiểm tra, rà soát việc cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn thời kỳ từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua có tình trạng lợi dụng bán, cấp hoá đơn lẻ để hợp thức hoá chừng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách nhà nước.

Do vậy, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cục thuế kiểm tra, rà soát việc cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn thời kỳ từ tháng 1/2016 đến 9/2018; xử lý, phòng ngừa các sai phạm đối với công tác cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn; ưu tiên rà soát trước dữ liệu mà Tổng cục Thuế đã kết xuất và phân tích trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành gửi cho đơn vị qua đường email.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục sai phạm qua công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ cấp, bán lẻ hóa đơn nhằm đẩy lùi các hành vi vi phạm liên quan đến công tác cấp, bán hóa đơn lẻ.

Theo Tổng cục Thuế, các tiêu chí rủi ro cần được rà soát như: Doanh thu hóa đơn lớn hơn 100 triệu đồng/lần; Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn có tổng doanh thu hóa đơn lớn hơn 100 triệu đồng/tháng; Cấp, bán lẻ cho doanh nghiệp; cấp, bán lẻ cho tổ chức; mã số thuế của người đề nghị cấp, bán khác tỉnh với cơ quan thuế cấp, bán; Tổ chức, cá nhân có tần suất được cấp, bán 2 lần trở lên/ngày; tổ chức cá nhân có tần suất được cấp bán 5 lần/tháng; Thuế suất không thuộc tỷ lệ quy định tại thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; Cấp bán lẻ hóa đơn cho đối tượng không có chỉ tiêu mã số thuế lấy tại hệ thống ứng dụng QLAC.

Hiện, Tổng cục Thuế đã ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Quy trình này giúp nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý bản lẻ, cấp lẻ hóa đơn.

Đồng thời, tăng cường tính hiệu quả đối với công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn, góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các tổ chức, cá nhân khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ.

Thùy Linh