Licogi 13 bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán hơn 300 triệu đồng

09:46 | 10/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi 13 với số tiền lên tới 315 triệu đồng.

licogi 13 bi phat hanh chinh chung khoan hon 300 trieu dong Chứng khoán tuần 28/1-1/2: Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn diễn biến tiêu cực
licogi 13 bi phat hanh chinh chung khoan hon 300 trieu dong Thị trường chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh ở tuần sát Tết Nguyên đán
licogi 13 bi phat hanh chinh chung khoan hon 300 trieu dong Miễn, giảm phí giao dịch chứng khoán: Xu thế không thể đảo ngược
licogi 13 bi phat hanh chinh chung khoan hon 300 trieu dong
Licogi 13 bị phạt hành chính chứng khoán hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Licogi 13 bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 6 tháng; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2017 và 2018; quyết định vay thêm có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu, thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 và 2018; thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Nghị quyết hội đồng quản trị số 01/2018/NQ HĐQT-LICOGI13 ngày 20/4/2018 về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của CIENCO 1 tại Inmasco.

Bên cạnh đó Công ty Licogi 13 còn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty Licogi 13 cũng bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể công ty công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 67/BC-LICOGI13 ngày 16/02/2017 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có nội dung không chính xác về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

Đồng thời, công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Như vậy, tổng mức phạt đối với Công ty Licogi 13 là 315 triệu đồng. Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thuỳ Linh