Không trực tiếp NK không được miễn trừ thuế tự vệ

16:33 | 01/04/2019

(HQ Online) - DN không NK mà mua lại mặt hàng thép hợp kim dạng thanh và que cán nóng dạng cuộn của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

khong truc tiep nk khong duoc mien tru thue tu ve Đề nghị thu hồi quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một doanh nghiệp thép
khong truc tiep nk khong duoc mien tru thue tu ve Thuế tự vệ ngoài hạn ngạch với tôn màu NK
khong truc tiep nk khong duoc mien tru thue tu ve Một số mặt hàng chịu thuế tự vệ, chống bán phá giá không trùng khớp mã HS
khong truc tiep nk khong duoc mien tru thue tu ve
Cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do DN được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ không phải là DN NK đứng tên trên tờ khai NK đề nghị hoàn thuế. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về việc miễn trừ áp dụng biện pháp thuế tự vệ theo Quyết định 3914/QĐ-BCT.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế; điểm g khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan 2014, Điều 15 Luật Thuế XK, thuế NK; điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC. Cùng với đó, căn cứ các Quyết định 862/QĐ-BCT ngày 7/3/2016, Quyết định 2986/QĐ-BCT ngày 18/7/2016, Điều 1,2 Quyết định 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương;

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 8676/BCT-PVTM gửi Bộ Tài chính, theo đó Bộ Công Thương tiếp tục khẳng định: ý kiến của Tổng cục Hải quan là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp năm 2016, Công ty CP Que hàn điện Việt Đức không NK mà mua lại mặt hàng thép hợp kim dạng thanh và que cán nóng dạng cuộn có mã HS 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Quyết định 3914/QĐ-BCT.

Do đó, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do DN được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ không phải là DN NK đứng tên trên tờ khai NK đề nghị hoàn thuế.

Được biết, Công ty CP Que hàn điện Việt Đức đã vài lần gửi công văn đến Tổng cục Hải quan đề nghị xin được hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp và liên tiếp Tổng cục Hải quan đã có các công văn 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017, công văn 5313/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2017, công văn 7228/TCHQ-TXNK ngày ngày 6/11/2017 trả lời Công ty CP Que hàn điện Việt Đức về vấn đề này.

Thu Trang