Không được thay đổi mẫu xe đã đăng ký chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô

08:38 | 08/12/2018

(HQ Online)- DN được đăng ký 1 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp đối với nhóm xe thuộc nhóm 87.03 và 87.02 và 2 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp đối với nhóm xe tải thuộc nhóm 87.04, 87.05 một lần trong suốt thời gian tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô.

khong duoc thay doi mau xe da dang ky chuong trinh uu dai thue nhap khau linh kien o to

Ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai Trường Hải về việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. 

Theo Tổng cục Hải quan, tham gia chương trình này, DN cần nắm rõ các quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 5949/BTC-CST ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Theo đó, DN được đăng ký 1 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp đối với nhóm xe thuộc nhóm 87.03 và 87.02 và 2 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp đối với nhóm xe tải thuộc nhóm 87.04, 87.05 một lần trong suốt thời gian tham gia Chương trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7a và Mẫu số 05 mục I Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và không thay đổi mẫu xe.

Thu Trang