Infographics: 243 tỷ USD xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm

15:02 | 13/07/2019

(HQ Online) - Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 243 tỷ USD là một trong những dấu ấn nổi bật về hoạt động kinh tế đối ngoại của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thái Bình