Hướng dẫn xử lý tài sản dự án sau khi kết thúc

15:07 | 18/03/2019

(HQ Online) - Trả lời Bộ Y tế về việc xử lý tài sản dự án sau khi kết thúc, Bộ Tài chính cho biết, nếu Hiệp định dự án đã ký kết không quy định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc thì Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xem xét, phê duyệt phương án điều chuyển.

huong dan xu ly tai san du an sau khi ket thuc Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
huong dan xu ly tai san du an sau khi ket thuc Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư BT
huong dan xu ly tai san du an sau khi ket thuc Dự kiến 2 hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công
huong dan xu ly tai san du an sau khi ket thuc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Tài chính hỏi về việc xử lý tài sản dự án Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2.

Bộ Tài chính cho biết, tại Hiệp định dự án đã ký kết không quy định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc, do đó, việc xử lý tài sản theo hình thức điều chuyển về các địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Khoản 1 Điều 93 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án điều chuyển theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND cấp tỉnh (địa phương tiếp nhận tài sản).

Việc tiếp nhận tài sản là máy móc, thiết bị phải đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng lưu ý, nếu tài sản là xe ô tô thì việc tiếp nhận phải đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

H.Vân