"Hậu kiểm” giúp tăng thu hàng trăm tỷ đồng

22:47 | 22/07/2019

(HQ Online) - Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) theo chuyên đề tăng thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng, vừa đảm bảo tạo thuận lợi thương mại nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

hau kiem giup tang thu hang tram ty dong Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 16 tỷ đồng từ “hậu kiểm”
hau kiem giup tang thu hang tram ty dong Chuyển kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu sang “hậu kiểm”: Chờ ý kiến Thủ tướng
hau kiem giup tang thu hang tram ty dong Sẽ hậu kiểm sau khi ban hành quyết định hoàn thuế
hau kiem giup tang thu hang tram ty dong
Cơ quan Hải quan kiểm soát các khâu trước, trong và sau thông quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Ảnh: Q.H

Thực hiện nhiều chuyên đề

Thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu, Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cho lực lượng KTSTQ thực hiện 1.356 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan (Cục KTSTQ thực hiện 150 cuộc); 207 cuộc KTSTQ đánh giá tuân thủ pháp luật DN (Cục KTSTQ thực hiện 62 cuộc).

6 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành đã thực hiện 1.714 cuộc KTSTQ, trong đó có 714 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 54% so với chỉ tiêu năm 2019, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018), 1.000 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Truy thu, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 838 tỷ đồng, tương đường 71% so với cùng kỳ năm 2018, đã thực thu vào NSNN (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền là 927,8 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ giao, Cục KTSTQ và toàn lực lượng KTSTQ đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động KTSTQ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục KTSTQ chủ trì nghiên cứu triển khai các chuyên đề KTSTQ nhằm nâng cao công tác chống gian lận thương mại.

Nổi bật là một số chuyên đề KTSTQ đối với DN FDI như ngành hàng điều thô NK để gia công, sản xuất XK; chống chuyển giá.

Bên cạnh đó, các chuyên đề KTSTQ theo loại hình kinh doanh XNK, mặt hàng như kho ngoại quan; kinh doanh hàng miễn thuế loại hình G13; hàng xuất khẩu có C/O Việt Nam, khoáng sản xuất khẩu, XNK tại chỗ; chống gian lận xuất xứ, giả nhãn hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ.

Mặt khác, qua tiếp nhận thông tin, kiến nghị từ các bộ, ngành, lực lượng Hải quan cũng triển khai chuyên đề KTSTQ theo mặt hàng trọng điểm như ô tô NK (theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước); tôn mạ, tôn màu kẽm (theo thông tin của Bộ Công Thương)...

Đại diện Cục KTSTQ (Tổng cục Hải quan) cho biết, đơn vị đã thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hoàn thành một số chuyên đề và tiếp tục triển khai các chuyên đề còn lại. Kết quả, Cục đã lật tẩy nhiều sai phạm theo các chuyên đề tôn mạ, tôn màu, chuyên đề ô tô… ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp với số tiền hơn 12 tỷ đồng và chuyển danh sách DN theo các chuyên đề để các cục hải quan địa phương theo dõi, phân tích, thực hiện KTSTQ.

6 tháng đầu năm, Cục KTSTQ đã thực hiện 138 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, đạt 92% so với chỉ tiêu năm 2019, gấp gần 2 lần số cuộc cùng kỳ năm 2018. Qua kiểm tra, đơn vị đã thực hiện ấn định và xử phạt vi phạm hành chính 333,6 tỷ đồng, bằng 37% cùng kỳ năm 2018; đã thực thu (bao gồm cả thu nợ năm trước) số tiền 230 tỷ đồng, bằng 46% cùng kỳ năm 2018.

Gia tăng về số lượng, chất lượng

Theo Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa ngành Hải quan, thời gian tới phải xây dựng hệ thống KTSTQ trong tổng thể Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, công tác KTSTQ hoạt động tập trung thống nhất và hiệu quả từ Tổng cục Hải quan đến các cục hải quan địa phương trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và phương pháp quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu quản lý và yêu cầu cải cách phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan.

Kiểm tra hải quan được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo sự đồng bộ trong kiểm soát các khâu trước, trong và sau thông quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK hợp pháp của DN nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Theo Cục KTSTQ, để thực hiện định hướng nêu trên, cần đẩy mạnh triển khai hoạt động KTSTQ cả về số lượng, chất lượng trên cơ sở áp dụng đầy đủ mô hình quản lý tuân thủ, kỹ thuật quản lý rủi ro, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, thực hiện kiểm toán hải quan (PCA), tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tránh trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của DN.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy trình thực hiện KTSTQ đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Mặt khác, chú trọng đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác KTSTQ đảm bảo chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả, cũng như trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động KTSTQ.

Quang Hùng