Đề xuất áp dụng thí điểm dịch vụ đăng ký thuế điện tử mức độ 3, 4 tại 3 tỉnh

15:45 | 17/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có báo cáo Bộ Tài chính về triển khai dịch vụ đăng ký thuế điện tử giữa cơ quan thuế và người nộp thuế lên mức độ 3, 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 2554/BTC-THTK của Bộ Tài chính.

de xuat ap dung thi diem dich vu dang ky thue dien tu muc do 3 4 tai 3 tinh Ngành Thuế mở rộng tập huấn dịch vụ thuế điện tử
de xuat ap dung thi diem dich vu dang ky thue dien tu muc do 3 4 tai 3 tinh Hỗ trợ quyết toán thuế trực tuyến: Giải tỏa ngay các vướng mắc
de xuat ap dung thi diem dich vu dang ky thue dien tu muc do 3 4 tai 3 tinh Nâng cấp dịch vụ thuế điện tử
de xuat ap dung thi diem dich vu dang ky thue dien tu muc do 3 4 tai 3 tinh
Tổng cục Thuế vừa có báo cáo Bộ Tài chính về triển khai dịch vụ đăng ký thuế điện tử giữa cơ quan thuế và người nộp thuế lên mức độ 3, 4. ẢNh Thuỳ Linh.

Theo Tổng cục Thuế, qua quá trình phân tích nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện đã có phát sinh một số điểm cần sửa đổi, bổ sung. Đó là quy định giữa Thông tư 110/2015/TT-BTC (Thông tư 110) hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Thông tư 95/2016/TT-BTC (Thông tư 95) hướng dẫn về đăng ký thuế chưa thống nhất.

Cụ thể, theo quy định của Thông tư số 110/2015/TT-BTC (Thông tư 110), thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế thực hiện như sau: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp thuế, cơ quan thuế mới kiểm tra xong và trả thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế đã nộp đầy đủ, hợp lệ sẽ phải mất 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ mới nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ và từ thời điểm này mới tính thời gian bắt đầu giải quyết hồ sơ.

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 9 Thông tư số 95/2016/TT-BTC (Thông tư 95) thì trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế điều chỉnh ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế) hoặc trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Theo Tổng cục Thuế, qua những vướng mắc về thủ tục đăng ký thuế điện tử tại Thông tư 110, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính các nội dung sửa đổi tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 110.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tổng hợp các ý kiến của các bộ, ngành, UBND và hiệp hội đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 110 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng đã dự thảo, xin ý kiến về quyết định của Bộ Tài chính ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử theo nội dung của dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 110.

Do quy định về đăng ký thuế điện tử tại thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 110 chưa được ban hành trong khi Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc xây dựng và kiểm thử ứng dụng công nghệ thông tin ở mức người sử dụng theo các quy định mới, đồng thời thực hiện công khai dịch vụ công điện tử ở mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong năm 2019, để có căn cứ pháp lý cho triển khai thí điểm đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế và cơ quan thuế, sau đó tổng kết, đánh giá và hoàn thiện cả về căn cứ pháp lý, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin thì cần thiết phải có quyết định của Bộ Tài chính về việc thí điểm này.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề xuất Bộ Tài chính ký ban hành quyết định về việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thuế bằng phương thức điện tử và quy trình thực hiện giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, áp dụng tại Hải Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nội dung thí điểm là các hồ sơ đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư 95, trừ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là tổ chức, cá nhân theo mẫu 08-MST. Đối tượng thí điểm là tổ chức, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Riêng doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thể, phá sản với cơ quan thuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản và Thông tư 95.

Thùy Linh