Cục Hải quan Điện Biên

- 17:06 | 16/01/2019

Địa chỉ: 882 đường 7/5, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại: 0230.3825787 Fax: 0230.3825632

1. Chi cục Kiểm tra Sau thông quan:

- Điện thoại:

- Fax: 0230.3826272.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang:

- Địa chỉ: Xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- Số điện thoại: 0230.3926508

- Fax: 0230.3950217

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 36 km

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng:

- Địa chỉ: Xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

- Số điện thoại: 0231.3895718

- Fax: 0231.3895709

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 200 km

4. Chi cục Hải quan Sơn La:

- Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện sông Mã, tỉnh Sơn La

- Số điện thoại: 022.3854202

- Fax: 022.3854003

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 180 km

5. Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiền Khương:

- Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- Số điện thoại: 022.3839052

- Fax: 022.3839236

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 260 km

6. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập:

- Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

- Số điện thoại: 022.6298190

- Khoảng cách từ trụ sở Cục Hải quan đến các Chi cục và tương đương (bằng đường bộ): 330 km