Công nhận thêm một doanh nghiệp ưu tiên

09:28 | 03/04/2015

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa ký Quyết định số 841/QĐ-TCHQ công nhận Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

cong nhan them mot doanh nghiep uu tien

Hiện đã có 33 doanh nghiệp trên cả nước được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan. Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam- địa chỉ tại Lô II-1, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27-6-2013 của Bộ Tài chính).

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu đối với Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam là 36 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá lại để xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam là doanh nghiệp thứ 33 trên cả nước được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan đặt  mục tiêu, hết năm 2015 sẽ nâng số doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan lên 60 doanh nghiệp.

T.Bình