Còn tình trạng “treo” tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

20:33 | 25/04/2019

(HQ Online) - Theo rà soát của Tổng cục Hải quan, hiện trên hệ thống dữ liệu còn tồn nhiều tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo quy định. Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm thủ tục hải quan, quản lý, theo dõi tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, đồng thời tăng cường phổ biến, hướng dẫn người khai hải quan.

con tinh trang treo to khai xuat nhap khau tai cho Hướng dẫn về mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ
con tinh trang treo to khai xuat nhap khau tai cho Hướng dẫn hoàn thuế NK đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
con tinh trang treo to khai xuat nhap khau tai cho
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài hướng dẫn người khai hải quan. Ảnh: N.Linh

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc tồn dữ liệu như trên là do việc khai báo thông tin trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ không đúng theo hướng dẫn hoặc chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu và chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu chưa kịp thời xử lý theo quy định.

Trước thực tế đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức kiểm tra hồ sơ thực hiện đầy đủ hướng dẫn tại điểm a2 Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về các chỉ tiêu khai báo ảnh hưởng đến quản lý của cơ quan Hải quan, cũng như thực hiện đầy đủ quy định tại điểm c2, điểm d2, điểm d3 Khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đặc biệt, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để hướng dẫn người khai hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ khai đúng quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, chỉ tiêu thông tin theo mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC; đối với trường hợp DN nội địa mua, bán, trao đổi hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất nhưng được lựa chọn làm thủ tục hải quan hoặc không làm thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa thực hiện thống nhất cùng làm thủ tục hải quan hoặc không cùng làm thủ tục hải quan.

Đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng trên hệ thống thì tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát trước 1/7/2019.

N.Linh