Chính sách pháp luật hải quan đã tạo nền tảng cho cải cách

16:14 | 16/02/2019

(HQ Online) - Trong Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 (Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011), một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế.

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài hướng dẫn người dân, DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: N.Linh

Cho đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan và các quy trình nghiệp vụ hải quan đều được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu mục tiêu chung của cải cách nền hành chính quốc gia, bám sát mục tiêu về thể chế mà Chiến lược đề ra.

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach Tăng cường cung cấp thông tin về chính sách pháp luật hải quan cho doanh nghiệp mới hoạt động

(HQ Online)- Tăng cường cung cấp thông tin về chính sách pháp luật hải quan cho doanh nghiệp mới hoViệc tăng cường quan hệ đối ...

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach Thực hiện Luật Hải quan tại Hải quan Cao Bằng: Tờ khai luồng Đỏ giảm

(HQ Online)- 3 năm thực hiện Luật Hải quan (2015-2017), tỉ lệ tờ khai luồng Đỏ tại Hải quan Cao Bằng được kéo giảm từ ...

3 luật được xây dựng

Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 đã bước vào giai đoạn nước rút, trong đó, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra, công tác xây dựng thể chế đạt được nhiều thành tích.

Thực tế, trong thời gian qua ngành Hải quan có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác xây dựng pháp luật hải quan. Tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại đã thể hiện rõ nét trong nội dung của các văn bản được ban hành. Hồ sơ hải quan đã được đơn giản hơn, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết, sắp xếp lại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan để loại bỏ các khâu trung gian.

Việc xây dựng văn bản đã thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tuân thủ cơ chế lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan liên quan, người dân, DN bằng nhiều hình thức như bằng văn bản, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, thông qua các hiệp hội DN… tạo điều kiện cho mọi người dân, DN tham gia vào quá trình soạn thảo, qua đó mang lại tính khả thi cao khi chính sách ban hành đi vào cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 đã có nhiều văn bản Luật được ban hành, tạo nền tảng cho hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Đầu tiên phải kể đến Luật Hải quan. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng các yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động hải quan trên cơ sở nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu trong từng lĩnh vực; ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai phổ biến, rộng rãi tại các đơn vị hải quan; Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã bước đầu được triển khai, tạo một bước ngoặt mới trong công tác hiện đại hóa hải quan.

Tiếp đó là Luật Quản lý thuế. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tham gia xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, trong đó có quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK, đáp ứng các yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; thúc đẩy công tác hiện đại hóa thệ thống thuế, hải quan theo hướng thực hiện cơ chế quản lý rủi ro, đẩy mạnh quản lý thuế điện tử, tăng cường vai trò của tổ chức, cá nhân có liên quan; tăng cường các biện pháp quản lý kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Cùng với đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tham gia xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi (Quốc hội đã thông qua Luật này vào ngày 6/4/2016) đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế XK, thuế NK; sửa đổi nguyên tắc xây dựng, ban hành Biểu thuế, thuế suất phù hợp với những yêu cầu của bối cảnh hội nhập, cắt giảm thuế quan theo lộ trình tại một số Hiệp định thương mại tự do; khuyến thích và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước; đảm bảo tiêu chí đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach Đổi mới nguồn nhân lực tạo nền tảng tiếp tục cải cách hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Tiếp nối những thành công bước đầu của việc tổ chức đánh giá năng lực cán bộ công chức (CBCC) hải quan ...

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach Cải cách, hiện đại hóa hải quan dưới góc nhìn người trong cuộc

Để đánh giá về nấc thang cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, không gì thể hiện rõ bằng những việc làm, kết ...

chinh sach phap luat hai quan da tao nen tang cho cai cach Ngành Hải quan sẽ triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 227/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải ...

Tạo nền tảng cho quản lý hải quan hiện đại

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, thời gian qua, với nỗ lực cải cách thủ tục và chuẩn hóa công tác quản lý hải quan đáp ứng yêu cầu hải quan hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; các chế độ quản lý hải quan đã được chuẩn hóa phù hợp với các quy định tại Công ước Kyoto sửa đổi. Thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS tại tất cả các cục hải quan (35/35) với cơ sở dữ liệu được xử lý tập trung tại cấp Tổng cục Hải quan; đã áp dụng cơ chế doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt về thủ tục và an ninh theo các chuẩn mực của WCO; trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đã được áp dụng trong kiểm tra, giám sát hải quan.

Luật Hải quan đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử, thực hiện việc trao đổi thông tin trước khi hàng đến. Đặc biệt, hệ thống thông quan hàng hóa tự động đã mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho các DN XNK và công tác quản lý nhà nước về hải quan. Với DN rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm chi phí, hạn chế sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, giảm phụ thuộc vào văn bản giấy tờ… Việc triển khai thủ tục hải quan điện tử đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, theo đó, với việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, ngay trong năm 2014, thủ tục hải quan điện tử được thực hiện tại 100% cục hải quan, 100% chi cục hải quan, 100% loại hình hải quan cơ bản, 99% kim ngạch XNK, 99% DN đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Thời gian tiếp nhận và thông quan đối với luồng Xanh chỉ từ 1-3 giây, đối với luồng Vàng thời gian xử lý và kiểm tra hồ sơ không quá 2 giờ làm việc. Kết quả này đã hoàn thành sớm hơn so với lộ trình nêu tại Chiến lược.

N.Linh