Cần thiết nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng tại cơ sở y tế

16:21 | 22/08/2019

(HQ Online) - Ngày 22/8 diễn ra Đại hội thành lập Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Hội thảo nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng- An toàn trong chăm sóc y tế.

Tại sự kiện, ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam thông tin, hiện Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam thu hút hơn 2.000 hội viên là diều dưỡng trưởng các bệnh viện trên cả nước tham gia sinh hoạt.

can thiet nang cao chat luong quan ly dieu duong tai co so y te
Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Hảo (Cục Quản lý Khám chữa bệnh)
can thiet nang cao chat luong quan ly dieu duong tai co so y te Nhiều hoạt động nhân Ngày quốc tế Điều dưỡng
can thiet nang cao chat luong quan ly dieu duong tai co so y te Nữ điều dưỡng trưởng hết lòng vì người bệnh

Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được thành lập theo Quyết định số 343/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 của Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các bộ, ngành liên quan.

Cũng theo ông Thành, công tác điều dưỡng có vai trò rất quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh. Dịch vụ do điều dưỡng, hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống y tế. Lực lượng điều dưỡng cũng chiếm đông đảo nhất với khoảng trên một nửa tổng số công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

Do vậy, việc lãnh đạo, quản lý, đào tạo lực lượng điều dưỡng hiện nay cần có một hệ thống người lãnh đạo, quản lý, giảng dạy điều dưỡng (điều dưỡng trưởng) có trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác điều dưỡng và thấu hiểu các đặc thù công việc. Đậy là một chuyên ngành rất cần có sự quan tâm, định hướng phát triển phù hợp để họ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam thừa nhận, mặc dù hệ thống điều dưỡng trưởng các cấp đã được hình thành và đi vào hoạt động tuy nhiên chưa hiệu quả do Việt Nam chưa quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ điều dưỡng trưởng; chưa có sự chỉ đạo, kết nối chặt chẽ, xuyên suốt, hiệu quả cao đối với điều dưỡng trưởng từ Bộ Y tế tới Sở Y tế và các bệnh viện.

Bên cạnh đó, theo ông Thành, hiện chưa có sự gắn kết mạnh mẽ, thống nhất giữa cơ sở đào tạo điều dưỡng và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng, nhiều nội dung giảng dạy chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện.

"Do đó, nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về điều dưỡng và các lĩnh vực liên quan đã được Bộ Y tế ban hành nhưng nhiều đơn vị chưa thực hiện kịp thời hoặc thực hiện chưa đúng hoặc chưa cập nhật trong chương trình giảng dạy điều dưỡng cho phù hợp”, ông Hoàng Văn Thành cho biết.

Do vậy, mục đích của việc thành lập Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, đạo tạo điều dưỡng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập trong thời kỳ đổi mới.

Trong nhiệm kỳ 2019- 2024, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tập trung hoàn thiện công tác tổ chức; đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như tư vấn, phản biện chính sách và pháp luật về công tác điều dưỡng, các quy định, hướng dẫn, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh, hướng dẫn quản lý điều dưỡng.

Bên cạnh tiếp cận và phổ biến các quy trình, kỹ thuật mới trong chăm sóc người bệnh; Câu lạc bộ tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý bệnh viện, quản lý công tác chăm sóc người bệnh, đào tạo theo nhu cầu… nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng, chăm sóc người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Còn tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý Điều dưỡng và an toàn trong chăm sóc y tế”, các đại biểu đã khẳng định vai trò của điều dưỡng trong cải tiến chất lượng bệnh viện, tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh và an toàn trong chăm sóc y tế...

Bà Nguyễn Thị Bích Lưu, Phó chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam khẳng định, việc quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện phải bắt đầu từ người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc cải tiến chất lượng bệnh viện phải từ vấn đề nhỏ nhất, thường xuyên, dễ thực hiện nhất.

“Văn hóa chất lượng bệnh viện cần được hình thành và phát triển trong mỗi khoa, phòng của bệnh viện. Tuy nhiên, cần phải xác định đối tượng chủ chốt để huy động, giao nhiệm vụ cải tiến chất lượng”, bà Lưu nhấn mạnh.

D.Ngân