Cần sự chung tay và ủng hộ

08:45 | 05/04/2019

Chưa bao giờ tốc độ cải cách thủ tục hành chính thuế diễn ra với mức độ nhanh và mạnh mẽ như thời gian vừa qua. 

Với ngành Thuế, việc cải cách hành chính là cả một quá trình và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Từ cải cách về thể chế, cải cách về tổ chức bộ máy quản lý thuế … và không thể thiếu đó là cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế nhằm thực hiện những mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và các Nghị quyết số 19 về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong kê khai thuế, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thời gian qua, ngành thuế đã góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Cơ quan thuế đã nỗ lực để cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian và chi phí. Có thể nói, ngành thuế đang thực hiện mục tiêu "kép" về cải cách thủ tục hành chính thuế, đó là tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Bên cạnh sự hài lòng của người nộp thuế đã tăng lên đáng kể qua nhiều năm, song vẫn phải thừa nhận tiến trình cải cách thủ tục hành cính thuế vẫn tồn tại một số hạn chế như: Nhiều chính sách mới ra chưa có văn bản hướng dẫn; nhiều văn bản thủ tục vẫn còn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các luật khác có liên quan; hay còn nhiều “kẽ hở” khiến các doanh nghiệp có thể lách luật, né và trốn thuế… Do vậy, vẫn còn hiện tượng một bộ phận người nộp thuế chưa nghiêm túc chấp hành chính sách pháp luật thuế, lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý, sử dụng hóa đơn để thành lập doanh nghiệp nhằm trốn thuế, trục lợi tiền thuế.

Cùng với sự chuyển động của toàn ngành Tài chính, ngành Thuế cũng đang trong “guồng máy” cải cách với việc sửa đổi Luật Quản lý thuế, ban hành hàng loạt các chính sách mới với việc ứng dụng công nghệ thông tin cao trong quản lý. Tuy nhiên, cốt lõi của vấn đề vẫn phải là sự vào cuộc đồng bộ chung tay của các ban ngành liên quan, và hơn hết là phải có sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Muốn có được điều đó, mỗi một chính sách, hành động của ngành Thuế phải sát sao, lấy người nộp thuế làm trung tâm và phải có khả năng ứng dụng vào thực tế cao, tránh câu chuyện “pháp luật trên trời, cuộc đời dưới đất”.

Thùy Linh