Bứt phá, hiệu quả

08:16 | 05/01/2019

(HQ Online)- Một điểm nhấn đáng chú ý trong phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là bứt phá, hiệu quả. Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Năm 2018 với những kết quả đạt được hết sức quan trọng và phấn khởi, trong đó tăng trưởng GDP đạt 7,08% (vượt mức chỉ tiêu 6,7%), cao nhất trong 10 năm trở lại đây, là điểm sáng mang nhiều năng lượng. Đáng chú ý năm 2018 Chính phủ và các bộ, ngành đã thực hiện rất nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh như xóa bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, giấy phép con, kiểm tra chuyên ngành, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Những nội dung này dù đã ráo riết từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, nhưng để đi vào từng lĩnh vực, để từng văn bản thấm vào thực tế thì năm 2018 mới chỉ mang hiệu ứng ban đầu. Từ những bước đà rất thuận lợi này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng độ trễ về chính sách sẽ lan tỏa và bứt phá trong năm 2019. Cùng với đó, phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới thời gian qua mới ở mức “bám rễ” vào thực tế thì năm 2019 này sẽ được đẩy mạnh. Những điều kiện kinh doanh ngày càng thông thoáng cộng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (như trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) ngày càng cụ thể và dồi dào hơn hứa hẹn cho những thực thể kinh doanh một mùa đơm hoa kết trái. Đặc biệt, với mức tăng trưởng kinh tế năm 2018, sự phấn khởi của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn cảm hứng vô cùng quan trọng, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân và toàn hệ thống chính trị đang tạo nên môi trường hết sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, kinh doanh trong nước và quốc tế.

Nhìn thẳng thực tế, nền kinh tế năm 2019 đang được hỗ trợ bởi nhiều nguồn năng lượng, đang không ngừng lan tỏa trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Để biến những thuận lợi thành hiệu quả thực tế, yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành phải quyết liệt, kịp thời. Những giải pháp vĩ mô, trọng tâm đã được Chính phủ chỉ rõ trong Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02, nay là lúc các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa nó, triển khai một cách quyết liệt, kịp thời, khoa học và hiệu quả. Với những thuận lợi, khó khăn, những giải pháp đã được Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng, chỉ đạo cụ thể cùng với tinh thần phấn khởi của toàn thể người dân trước một năm mới, chúng ta tin tưởng nền kinh tế nước ta năm mới sẽ có nhiều bứt phá, phát triển theo chiều sâu và hiệu quả. 

Văn Bắc