Áp dụng chế tài xử lý vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

14:17 | 05/05/2020

(HQ Online) - Vừa hướng dẫn vừa đôn đốc thúc giục song việc quyết toán các dự án hoàn thành vẫn chậm trễ và còn nhiều bất cập. Thậm chí, tình trạng nhiều đơn vị không chịu báo cáo việc quyết toán các dự án này vẫn còn thường xuyên diễn ra. Để khắc phục, Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều giải pháp mạnh để xử lý vi phạm.

ap dung che tai xu ly vi pham trong quyet toan du an hoan thanh Vẫn còn 11 bộ, ngành, cơ quan trung ương chưa báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019
ap dung che tai xu ly vi pham trong quyet toan du an hoan thanh Thanh tra Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và 'khu đất vàng' 69 Nguyễn Du
ap dung che tai xu ly vi pham trong quyet toan du an hoan thanh Sửa nhiều quy định để đẩy nhanh tiến độ thanh toán dự án đầu tư công
ap dung che tai xu ly vi pham trong quyet toan du an hoan thanh
Nhiều dự án chậm tiến độ giải ngân do chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án hoàn thành. Trong ảnh: dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông . Ảnh: ST.

Chỉ đề nghị quyết toán 70%

Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo của 125/143 đơn vị về công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019, trong đó có 43/54 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 19/26 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tổng hợp cho thấy, 125 đơn vị nói trên đã hoàn thành 95.303 dự án với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt là 2.160.151 tỷ đồng, trong đó đã phê duyệt quyết toán là 66.265 dự án (chiếm 70% số dự án hoàn thành) với giá trị tổng mức đầu tư được duyệt là 981.501 tỷ đồng và giá trị quyết toán được phê duyệt là 773.094 tỷ đồng. Số chưa phê duyệt quyết toán là 29.038 dự án (chiếm 30% số dự án hoàn thành) với tổng mức đầu tư là 1.178.650 tỷ đồng.

Thông qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ quan thẩm tra quyết toán ở các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 3.594 tỷ đồng, chiếm 0,46% tổng giá trị đề nghị quyết toán. Trên thực tế, nhiều dự án chậm tiến độ giải ngân do chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó, có một số dự án như: dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê…

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước các cấp luôn phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn cho các đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, đảm bảo mọi hồ sơ, chứng từ đủ điều kiện thanh toán vốn đầu tư do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến kho bạc đều được giải quyết đúng theo chế độ và thời gian quy định. Đồng thời, Kho bạc cũng luôn đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ dự án, nghiệm thu khi đã có khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi đến Kho bạc để kiểm soát thanh toán, thu hồi vốn đã tạm ứng, tránh dồn vào cuối năm gây khó khăn cho công tác kiểm soát chi và giải ngân.

Đồng bộ cơ chế quản lý

Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã gửi văn bản đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không thực hiện gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 đến Bộ Tài chính theo quy định. Trên cơ sở đó, sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi tới Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt những đơn vị đã có tồn tại từ năm 2018. Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của Bộ Tài chính; kiên quyết chỉ đạo xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành hàng năm; chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

Đối với các đơn vị thẩm tra quyết toán, lập báo cáo tổng hợp quyết toán, Bộ Tài chính đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và chủ động trong tổng hợp báo cáo và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, cần chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, nhà thầu cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, thực hiện lập và cung cấp hồ sơ theo quy định để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm hạn chế, khắc phục những vướng mắc, bất cập về quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian qua.

Cùng với đó, để giải quyết triệt để hơn, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công để hoàn thiện đồng bộ cơ chế quản lý thanh toán, quyết toán với phạm vi nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Dự thảo này có đầy đủ các quy định cụ thể về chính sách về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, về kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn; về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định rõ chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm và quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quyết toán dự án hoàn thành.

Vẫn còn những bất cập trong thực hiện quyết toán dự án hoàn thành như: Chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ trong quản lý, thanh toán kế hoạch vốn; quy định hiện hành chưa bao quát được phạm vi tất cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Việc quản lý vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo hợp đồng đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thiếu chặt chẽ, chưa có chế tài quy định cụ thể, tỷ lệ tạm ứng theo hợp đồng quá cao (trên 50%) dẫn đến số dư tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước rất lớn. Đối với quy định về quyết toán dự án hoàn thành, việc quản lý các nguồn vốn nhà nước và ngoài nhà nước lại có sự khác nhau về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và cách thức quản lý chi phí đầu tư của dự án.

Hồng Vân