Văn bản: Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Tên văn bản: Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 84/2016/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực