Văn bản: Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 03/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 76/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực