Văn bản: Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tên văn bản: Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 83/2018/TT-BTC
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực