Văn bản: Về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Tên văn bản: Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 579/2018/UBTVQH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực