Văn bản: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Tên văn bản: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 05/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 86/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực