Văn bản: Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tên văn bản: Về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 580/2018/UBTVQH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực