Văn bản: Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Tên văn bản: Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 19/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 94/2018/TT-BTC (2)
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực