Văn bản: Quyết định 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020

Tên văn bản: Quyết định 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 11/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3720/QĐ-BCT (2018)
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực