Văn bản: Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Tên văn bản: Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 12/2018/TT-BTTTT
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực