Văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý

Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 04/CT-BTC (2018)
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực