Văn bản: Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Tên văn bản: Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 03/2018/TT-BKHĐT
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực