42 địa phương phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đúng quy định

13:59 | 06/05/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương chưa phân bổ vốn đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia và các địa phương phân bổ vốn chưa đúng quy định.

42 dia phuong phan bo von chuong trinh muc tieu quoc gia chua dung quy dinh Infographics: Toàn cảnh bức tranh thu hút FDI 4 tháng đầu năm 2020
42 dia phuong phan bo von chuong trinh muc tieu quoc gia chua dung quy dinh Kho bạc Nhà nước đảm bảo chi ngân sách cho an sinh xã hội nhanh, kịp thời
42 dia phuong phan bo von chuong trinh muc tieu quoc gia chua dung quy dinh Hơn 81 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư được giải ngân qua Kho bạc Nhà nước
42 dia phuong phan bo von chuong trinh muc tieu quoc gia chua dung quy dinh
Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 chiếm gần 1/3 tổng số vốn của cả kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ảnh: internet.

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư năm 2020 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 27.336 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư năm 2020 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tăng 1,5 lần so với kế hoạch năm 2019 và chiếm gần 1/3 tổng số vốn của cả kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Qua sơ bộ rà soát báo cáo phân bổ vốn đầu tư của các địa phương, Bộ Tài chính nhận thấy, nhìn chung, các địa phương đã tích cực trong triển khai phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 nên số lượng các địa phương phân bổ đúng thời hạn và tỷ lệ phân bổ so kế hoạch cao hơn cùng kỳ năm 2019; việc phân bổ cơ bản đảm bảo đúng cơ cấu vốn theo từng Chương trình, theo nguồn vốn trong nước, ngoài nước; phân bổ vốn để thu hồi số ứng tối thiểu theo quy định và đối tượng, nội dung hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn còn tồn tại. Có thể kể đến như 16 địa phương mới phân bổ tổng số vốn theo từng chương trình mà chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị và chủ đầu tư; 12 địa phương chưa phân bổ hết số vốn được giao; 2 địa phương chưa phân bổ chi tiết theo nguồn vốn trong nước và ngoài nước; 11 địa phương chưa phân bổ vốn thu hồi ứng trước hoặc thu hồi chưa hết số vốn ứng trước; 21 địa phương chưa phân bổ vốn thực hiện các Đề án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 7 địa phương phân bổ vốn không đúng đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng chưa đúng quy định.

Trước tình trạng trên, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc đối với các địa phương chưa phân bổ và văn bản gửi 42 địa phương phân bổ vốn chưa đúng quy định, đặc biệt là các dự án phân bổ không đúng đối tượng hỗ trợ của ngân sách nhà nước để thực hiện và kiến nghị địa phương thực hiện phân bổ theo đúng quy định.

Qua đó, Bộ Tài chính kiến nghị địa phương thực hiện phân bổ theo đúng quy định nhằm thúc giải ngân nguồn vốn đầu tư công nói chung, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng.

Được biết, đến 30/4/2020, ước lũy kế giải ngân kế hoạch năm 2020 là 3.126 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao, trong đó nông thôn mới là 2.401 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao và giảm nghèo là 725 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao. Ước lũy kế giải ngân kế hoạch năm 2019 kéo dài là 92,289 tỷ đồng.

Hồng Vân